KAPAK DOSYASI: ABDULHAMİD'İN SİYONİZMLE SAVAŞI

DOSYA

YAZARLARIMIZ

BAŞKA NELER VAR?

DÜNYAYA MAL OLAN ŞARKININ ANLATILMAMIŞ HIKÂYESI ÜSKÜDAR’A GİDER İKEN... ABD’nin pamuk yetiştiriciliğiyle ünlü eyaletlerinden Güney Carolina’nın tarlalarında 1927’de başlamış bir hayatın 1950’lerde İstanbul’dan geçeceği ve bu seyahatin tüm dünyada popüler olan bir Türk şarkısıyla ölümsüzleşeceği kimin aklına gelirdi? Bu nefes kesici serüvenin kahramanı Eartha Kitt’in bize söyleyeceği çok şey var. IŞIL ACEHAN

DÜNYAYA MAL OLAN ŞARKININ ANLATILMAMIŞ HIKÂYESI ÜSKÜDAR’A GİDER İKEN...

SULTAN II. SELİM’İN UNUTULMAZ ESERİ ÇÖLDEN CENNET BAHÇESİNE KARAPINAR Kanunî Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olan oğlu Selim’e Osmanlı tarihinde her nedense pek fazla değer verilmemiştir. “Sarı Selim” lakabıyla anılan II. Selim’in kısa süren iktidarı sırasında bazı önemli olaylar da yaşanmıştır. Sultan Selim ecdadı gibi cengâver bir komutan değildi. Zaten her padişahın elinde kılıç, at üstünde akınlara koşan birer kahraman olması beklenemez. SEMAVİ EYİCE

SULTAN II. SELİM’İN UNUTULMAZ ESERİ ÇÖLDEN CENNET BAHÇESİNE KARAPINAR

ŞU YAYLADA YAYLAYAMADIM! Çıkıp şu yaylada yaylayamadım/Divane gönlümü eyleyemedim. Bu halk türküsünün ne demek istediğini tam manasıyla anlayabilmek için ille de bir “yaylada yaylamış” olmak gerekir! “Yayla” ya da “yaylak”ın Türkçenin eski çağlarından miras bir kelime olduğunu belirtelim. Şimdi bizim yaz dediğimiz mevsime atalarımız “yay” diyorlardı. Âşık Paşa’mız sekiz asır önce “Yay gününün böyle olur hâleti” diyor. D. MEHMET DOĞAN

ŞU YAYLADA YAYLAYAMADIM!

ÜMMETİ BARIŞTIRAN HALİFE HZ. HASAN Kerbela’da hunharca şehit edilen Hz. Hüseyin’in şahsiyeti üzerinde çok durulmasına rağmen kardeşi Hz. Hasan genellikle gölgede kalır. Oysa onun da bize örnek teşkil edecek meziyetleri ve ilgi çekici bir hayat hikâyesi vardır. Peygamber Efendimiz’in (sav) Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’dan doğan ilk torunu olan Hz. Hasan, hicretin 3. yılı Ramazan ayı ortalarında dünyaya geldi (Şubat 625). ADNAN DEMİRCAN

ÜMMETİ BARIŞTIRAN HALİFE HZ. HASAN

YAVUZ SULTAN SELİM ŞAH İSMAİL EFSANESİNİ NASIL BİTİRDİ? Tahta oturalı birkaç ay bile geçmemişken Osmanlı sarayına, kadın elbisesi göndermek, Sultanı aşağılamak, meydan okumak da neyin nesiydi? Herhalde Yavuz Sultan Selim şöyle bağırmıştı: “Kim bu Ustaclu Muhammed Han?”Diyarbekir Beylerbeyi Ustaclu, Şah İsmail’in zuhurundan beri onun yanında yer almış, sayısız başarılara imza atmış bir kumandandı. TUFAN GÜNDÜZ

YAVUZ SULTAN SELİM ŞAH İSMAİL EFSANESİNİ NASIL BİTİRDİ?

OSMANLI’YI 1. DÜNYA SAVAŞI’NA SOKAN GİZLİ PAZARLIKLAR 1. Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a harp ilan etmesiyle başlamıştı. Osmanlıların bu büyük kapışmaya dahil olması ise 29 Ekim 1914’de gerçekleşecekti. Bu iki tarih arasında geçen üç ay, Osmanlı Devleti’nin akıbetini belirleyecek bir dizi gizli diplomatik pazarlık ve stratejik hesapla dolu uzun gün ve gecelere tanıklık etti. GÜLTEKİN YILDIZ

OSMANLI’YI 1. DÜNYA SAVAŞI’NA SOKAN GİZLİ PAZARLIKLAR

10 MADDEDE LOZAN’DAKİ HATALAR ZİNCİRİ Atatürk’ün tabiri ile “Cumhuriyet’in önsözü” olan Lozan Antlaşması’na dair bugüne kadar çok söz söylendi, çok şey yazıldı ama hâlâ bitirilemedi. Üzerinden 91 yıl geçmesine rağmen Lozan mevzuunda ortak bir noktada buluşmak mümkün olmadı. Bugün Lozan denildiğinde akla ya cephede kazanıldığı halde masada kaybedilen zafer ya da uluslararası diplomasi sahasında Türkiye’nin kazandığı anlı şanlı diplomatik bir galibiyet geliyor. AHMET ANAPALI

10 MADDEDE LOZAN’DAKİ HATALAR ZİNCİRİ

19. YÜZYILIN UYUYAN GÜZELİ MİLLİYETÇİLİK Ben milliyetçiliği tamamen reddeden bir mizaca sahip değilim. Milliyetçilik inkâr edilmeyecek biçimde tüm toplumların kimyasında mevcut. Bu yüzden bir sosyal olgu olarak hep bizimledir. Postmodern çağda kimliğe yönelik ulus-altı ve ulus-üstü ölçekte farklı iddialarda bulunuluyorsa da, millyetçilik ve ulus devlet kavramlarını göz ardı ederek sosyal bilimlere ve siyasal hayata eğilemezsiniz. MİM KEMÂL ÖKE

19. YÜZYILIN UYUYAN GÜZELİ MİLLİYETÇİLİK

FİNCANLARIN ZARİF KALKANI Kahve, hayatımıza girdiği günden beri pişirildiği kaptan kavrulduğu köze varıncaya değin, namına nice methiyeler düzülen bir içecektir. Efsunlu kokusuyla tiryakilerini bir ele geçirdi mi, asla bırakmaz. Ne kadar doğrudur bilemesek de 16 ve 17. yüzyıllarda eser veren Arap tarihçi Ebu’t Tayyib el-Gazzi kahveyi ilk defa Hz. Süleyman’ın içtiğini söyler. ŞEYMA AYDIN

FİNCANLARIN ZARİF KALKANI

YÜZÜ HAZANA DÖNÜK Tevfik Fikret yazın Ağustos’un ortasında hazana dönmesini şöyle dökmüş mısralara: Bu sönen / Nefes-i vâpesîn-i mevsimdir… / Bu soluk nağme der ki: “Ey bi-sûd / Ömr-i nâlende, geçti fasıl-ı sürûd; / Sen kudüm-i bahârı beklerken / Yaz vedâ-ı hayât edip gidiyor, / Seni dest-i hazâna terk ediyor!” AYŞENUR ERDOĞAN

YÜZÜ HAZANA DÖNÜK

GAZVELERİYLE MEŞHUR, UĞURLU AY ŞEVVAL Ramazanı ardımızda bırakıp hicri 10. aya, Şevval’e ulaştık. Peki, bu aya neden Şevval denildi dersiniz? Sözlükte ‘yukarı kaldırmak’, ‘yükselmek’ manalarına gelen şevval ismi verilmeden önce bu ay, İslam’dan önce değişik şekillerde adlandırılmıştır. ‘Arab-ı âribe’ döneminde ‘tâbi olan, uyan, asil, esas’ anlamlarındaki ‘vağıl’, ‘Arab-ı baide’ döneminde ise ‘davetsiz misafir’ anlamında ‘dâbir’ denilmiştir. HAVVA ÖNALAN

GAZVELERİYLE MEŞHUR, UĞURLU AY ŞEVVAL

DERİN TARİH TWİTTER'DA